A racionalizmus és az empirizmus

A mai világban a természettudományoknak igen nagy jelentőséget tanúsítanak. A pszichológia és a pszichológus megjelenése először a 17. és 18. századra tehető, amikor is elkezdődött a felvilágosodás korszaka. Az emberek gondolkodásának központja eddig a pillanatig a vallás volt, majd szépen lassan kezdett beférkőzni közé a tudomány is. Az egyház szerepe egyre kisebb lett, az emberek fő célja már nem az Isten imádata volt. Nem fogadták el feltétlenül az egyház tanításait, kezdek a tudományosan alátámasztott tényeknek hinni. Mivel az emberi lelket a tudomány is éppoly fontosnak tartja, mint az egyház, így többé az emberek nem tekintettek a tudományra ellenségként. A tudomány szemlélete szerint a lélek tulajdonságait tekintve két, teljesen eltérő filozófiai irányzatot különböztetünk meg, a racionalizmust, és az empirizmust. Ezek az alapjai a lélek pszichológiájának, melyek a mai napig nagyon fontosak az orvosok számára. A pszichológia, mint tudományág, meghatároz egy bizonyos emberképet, ami alapján tevékenykedik, gyógyít. Ezek az emberképek teszik lehetővé azt, hogy nincs két egyforma ember, hogy mindenki másképp látja a világot, és ez alapján cselekszik.